Projekter

For folk, fæ og fugle

Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet har til sinds at igangsætte græsningsprojekter hvor det er muligt.

Læs mere om vores projekter her.

Igangangværende projekter

I udvalgte områder vil græsningsforeningen afprøve mulighederne for at realisere græsningsprojekter.

Hotspots er vist på kortet.