Bliv medlem

Og støt en god sag

Alle med interesse for græsning i Nationalpark Vadehavet kan blive medlemmer af Græsningsforeningen Nationalpark Vadehavet. Ved at blive medlem er du med til at forbedre forholdene for engfugle, plante- og dyrearter og samtidig støttet du muligheden for et erhvervsliv, som er baseret på produktion og omsætning af lokale fødevarer.

Har du græs- eller naturarealer du ønsker afgræsset, eller mangler du græsningsarealer til dine dyr, så kontakt bestyrelsen eller brug vores kontaktformular.

Foreningen tilbyder to typer medlemskaber:

A-medlemskab

Er du husdyrholder, lodsejer eller forpagter af arealer og kan stille disse til rådighed for foreningen?

Så er A-medlemskabet måske noget for dig?

Prisen for et A-medlemskab er kr.: 200

Beløbet indbetales på: Frøs Herreds Sparekasse: Reg. 9738 og kontonr.: 4666461

Eller via MobilePay: 522282 – HUSK at påføre mailadresse

Ønsker du en kvittering på din indmeldelse, kontakt da vores kasserer på bugten19@gmail.com

Læs abonnementsbetingelserne her

B-medlemskab

B-medlemskabet er for dig der ønsker at investere i husdyr eller arealer, som indgår i græsnings-foreningens projekter, eller på anden måde har interesse for foreningens virke.

Prisen for et B-medlemskab er kr.: 100

Beløbet indbetales på: Frøs Herreds Sparekasse: Reg. 9738 og kontonr.: 4666461

Eller via MobilePay: 522282 – HUSK at påføre mailadresse

Ønsker du en kvittering på din indmeldelse, kontakt da vores kasserer på bugten19@gmail.com

Læs abonnementsbetingelserne her