Vi ønske at imødekomme Nationalpark Vadehavets planer om bl.a. forbedring af naturen i naturlige og kulturbetingede naturtyper, at fastholde marsken som et karakteristisk kulturlandskab, samt at udvikle mulighederne for et erhvervsliv, som er baseret på produktion og omsætning af lokale fødevarer.

Bliv medlem

Producent eller bare interesseret? Her er plads til alle

Bliv klogere
  • service1
    Foreningen er for alle med interesse for afgræsning.
  • service2
    Hvorfor er afgræsning og høslet egentligt så vigtigt?
  • service3
    Læs mere om vores projekter i Nationalpark Vadehavet