Vi ønske at imødekomme Nationalpark Vadehavets planer om bl.a. forbedring af naturen i naturlige og kulturbetingede naturtyper, at fastholde marsken som et karakteristisk kulturlandskab, samt at udvikle mulighederne for et erhvervsliv, som er baseret på produktion og omsætning af lokale fødevarer.

Nyheder

På Fanøs østkyst er hegnspæle og flere kilometer trådhegn fjernet fra landskabet, så de græssende køer nu uhindret kan bevæge sig fra græsmark til strandeng, klit, hede og skov. I området græsser 12 anguskøer og deres kalve fredeligt, og ingen savner vist hegnene. Se videoen om hvordan hegningen virker.

Læs mere om græsningsforeningen i ovenstående folder.

Bliv medlem

Producent eller bare interesseret? Her er plads til alle

Bliv klogere
  • service1
    Foreningen er for alle med interesse for afgræsning.
  • service2
    Hvorfor er afgræsning og høslet egentligt så vigtigt?
  • service3
    Læs mere om vores projekter i Nationalpark Vadehavet