Alslev Marsk

Udgivet den:05 marts 2019
By Ulrik Geldermann Lützen

Alslev Marsk er et området på cirka 70 hektar, som ligger i en stor å-slyngning ved Varde Å over mod Janderup Kirke. Siden 1998 har området været en del af Operation Engsnarre.

Hovedformålet er at få engfuglene tilbage ved at stoppe afvandingen af engene, ligesom der først må slås hø efter sankthans.

En ny femårig aftale for lodsejerne i Alslev Marsk hører under ordningen “pleje af græs og naturarealer”. Ved afgræsning gives der årligt et ekstra hektartilskud på mellem 650 og 1650 kroner.